Isnin, 15 Mac 2010

Teknik Menjawab Rumusan SPM

Tip-tip penting menulis Rumusan SPM.

Kaji soalan berikut:

Baca petikan dibawah ini dengan teliti. Kemudian buat satu rumusan tentang punca-punca berlakunya banjir kilat dan langkah-langkah untuk menanganinya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

1. Soalan pertama iaitu punca-punca berlakunya banjir kilat adalah isi tersurat. Isi ini ada dalam petikan. Dapatkan maksimum 6 isi. Gariskan isi yang berkaitan punca-punca banjir kilat tersebut.

2. Soalan kedua iaitu langkah-langkah menanganinya adalah isi tersirat yang perlu difikirkan oleh pelajar. Jumlah isi tersirat adalah [ 8-jumlah isi tersurat]. Jika isi tersurat 6, isi tersirat = 2. Anda mungkin boleh memberi lebih daripada 8 isi tetapi awas dengan bilangan perkataan anda.

3. Untuk rumusan SPM , ada 4 perenggan iaitu :
1. Pengenalan
2. Isi - isi tersurat
3. Isi - isi tersirat
4. Penutup

4. Jumlah isi adalah 8. Gabungan 6 : 2 | 5 : 3 | 4 : 4

1. Menulis pengenalan :
Tukarkan soalan isi tersurat kepada perkataan yang sinonim. Punca-punca ditukar kepada faktor-faktor. Jangan tulis semula soalan tersebut dan jangan masukkan soalan kedua ke dalam pengenalan. . Hanya dalam 1 ayat dan dimulakan dengan Petikan menyatakan/membincangkan…… Contoh :

a) Petikan menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya banjir kilat. [ 2 markah ]

b) Petikan menyatakan punca-punca yang menyebabkan berlakunya banjir kilat [ 1 markah ]
Alasan : menggunakan perkataan punca-punca yang terdapat dalam soalan.

c) Petikan menyatakan punca-punca yang menyebabkan berlakunya banjir kilat dan langkah-langkah untuk menanganinya. [ 1 markah ] Alasan : salin semula soalan.

2. Menulis Perenggan Kedua - Isi-isi tersirat

1. Rujuk kepada kata kunci pertama ( soalan pertama ) dalam mengesan isi.
2. Dapatkan 6 isi tersurat jika ada.
3. Isi-isi hendaklah diolah semula tanpa meniru bulat-bulat. Caranya, anda boleh tukarkan beberapa patah perkataan asal dengan perkataan yang sinonim.
4. Antara 1 ayat dengan ayat yang lain, gunakanlah penanda wacana yang sesuai seperti selain itu, oleh itu, walaubagaimanapun. Jangan silap memilih penanda wacana!

3. Menulis Perenggan Ketiga - Isi-isi tersurat

1. Jumlah isi tersirat bergantung kepada jumlah isi tersurat. Gunakan formula di atas.
2. Isi tersirat mestilah langsung tidak dinyatakan dalam petikan.
3. Rujuk kepada soalan kedua yang dinyatakan dalam arahan.

4. Menulis kesimpulan
1. Perkara yang perlu ada dalam kesimpulan ialah :
a) tema : banjir kilat
b) unsur 1 : cadangkan supaya semua pihak melaksanakan sesuatu
c) kata hubung : untuk menyambungkan unsur 1 dan unsur 2
c) unsur 2 : nyatakan kenapa cadangan anda itu perlu
2. Bilangan perkataan antara 8-12. Ringkasnya hanya 1 ayat.

Markah Bahasa
1. Separuh daripada jumlah markah isi anda. Jika markah isi anda adalah 16, markah maksimum bahasa adalah 8. Ini maksimum. Kemungkinan akan kurang disebabkan oleh olahan, penggunaan tanda baca, kesinambungan ayat dan sebagainya.
2. Jika bahasa anda bagus, bonus 1 markah akan diberi. Jika sebaliknya, 1 markah akan ditolak.

** Jangan lupa menulis bilangan patah perkataan anda **

1 ulasan: